Tworzenie nazwy firmy – analiza językowa

30 października 2014 Jezykoznawstwo  Brak komentarzy

Tworzenie nazwy przedsiębiorstwa – na przykładzie nazw przedsiębiorstw z branży „zabezpieczenia i systemy alarmowe”

Dr Maciej Szelewski jest pracownikiem Zakładu Językoznawstwa Wschodniosłowiańskiego Instytutu Neofilologii na Uniwersytecie Zielonogórskim, w referacje przedstawił najważniejsze tezy swoich badań.

Ergonimy komercyjne czyli nazwy przedsiębiorstw, instytucji nieczęsto są obiektem zainteresowań badaczy. Onomaści skupiają się raczej na badaniach antroponimów, czyli nazw własnych osób, i toponimów, czyli nazw miejscowych. Ergonimy odnoszą się nie tylko do miejsca czy budynku, lecz przede wszystkim reprezentują strukturę biznesową, komercyjną, zorganizowaną grupę ludzi działających w celu osiągnięcia zamierzonego rezultatu.

Maciej Szelewski  przedstawił w swoim artykule analizę nazw przedsiębiorstw zajmujących się produkcją, montażem i sprzedażą różnego rodzaju zabezpieczeń i systemów alarmowych. Zawęził cały materiał do przedsiębiorstw działających na terenie Warszawy (197 firm).

Pierwszą grupą którą wyróżnił są tzw. nazwy translokowane, czyli ergonimy określające zagraniczną strukturę (przedsiębiorstwo, koncern itp.) i posiadającą swoją komórkę w Polsce. Instytucja tego typu działa w różnych krajach pod tą samą nazwą poprzez sieć oddziałów, filii lub przedstawicielstw. Wśród nich istnieją nazwy w postaci niezmienionej, np.:  I.C.O. Intercept Control Organization lub Quasar Electronics lub występują w nich także elementy określające status prawny przedsiębiorstwa np. Cassini Advanced Systems SC (spółka cywilna) lub Elarson Sp. z o.o.(spółka z ograniczoną odpowiedzialność).

Często teren na którym działa przedsiębiorstwo wraz z nazwą obcą tworzy konstrukcję opartą na obcych zasadach leksykalno-gramatycznych (Assa Poland) lub wielojęzyczną hybrydę (Schrack Seconet Polska). W podobny sposób przekazywana jest informacja o charakterze działalności (Bonelli Sistemi. Systemy alarmowe) i o osobie kierującej daną jednostką (Petrovision. Kaczmarek Piotr). Większość zmodyfikowanych nazw translokowanych powstała dzięki połączeniu  wyżej wymienionych modeli, np. Electronics Line Polska Sp. z o.o. lub  Telnet Polska Sp. z o.o., Rai International Poland Sp. z o.o.

Kolejną grupą są nazwy przedsiębiorstw stworzone z myślą o danej firmie i nienawiązujące do nazw z tej samej lub innej branży. Tworzone są one poprzez wykorzystywanie grup wyrazowych złożonych z elementów istniejących w danym języku np. Usługi Elektroniczne i połączeniu ich z nazwiskiem właściciela np. Elektronika Świtalski Marek,  Zakład Instalacji i Napraw  Urządzeń Elektronicznych. Fryc Andrzej.

Dużą grupę nazw stanowią nazwy opierające się na leksykalno-gramatycznych zasobach języka angielskiego

– poprzez compositum, np. Securityland, Almix (al od alarm + mix- mieszać)

– poprzez grupę rzeczownik +rzeczownik  np. Alarm Block, Alarm Service,

– poprzez jeden obcy wyraz Nets- od net sieć, Zoom -od obiektywu o zmiennej ogniskowej .

Istnieje też grupa nazw stanowiąca hybrydy językowe np. Autosystemy FOX (fox lis), Witex Super Lock (od Witold, Lock-zamek).

Kolejną grupę stanowią onimy bazujące na skrótowcach wśród których wyróżniamy skrótowce złożone z elementów:

– apelatywnych Almont (al. od alarmowy, mont od monter),  Espol(elektroniczne systemy+ pol)

– proprialnych Cesma (od Cezary i nazwiska Smaga).

-apelatywnych i prioprialnych Mirpol ( mir od Mirosław + pol)

Liczne nazwy przedsiębiorstw to neologizmy  których warstwa semantyczno-motywacyjna pozostaje niejasna np. Bako, Bask, Mijo.

Z powyższej analizy wynika , że z punktu widzenia nadawcy komunikatu informacyjno-reklamowego, jakim jest w dużym stopniu nazwa przedsiębiorstwa im wyraźniej ergonim komercyjny informuje o charakterze działalności firmy, tym lepiej. Nazwy przeniesione z innych języków nie niosą wielkiego  ładunku informacyjnego, ponieważ zwykle wywodzą się z obcego kręgu językowo-społecznego. Modyfikowanie takich nazw czyni je bardziej przydatne do celów marketingowych, ponieważ dodatkowe komponenty nazwy są często nośnikiem istotnych dla odbiorcy informacji np. dotyczących właściciela firmy. Należy także zaznaczyć, że używanie jako podstaw polskich zasobów językowych jest łatwiejsze w odbiorze, natomiast nazwy obcojęzyczne odwołują się do stereotypu zachodniej jakości.

Twoja odpowiedź