Transpozycja, architekst, archetekst, prototekst, pre-teksty, hipotekst, hipertekst, substytucja, imitacja

4 grudnia 2012 Opracowania  Brak komentarzy

TRANSPOZYCJA

– modyfikacji stylu, tekst ze stylu wysokiego przerabiany jest do stylu potocznego, nawet wulgarnego,

– tekst wykorzystywany jest niezgodnie z jego przeznaczeniem, staje się zabawką,

– tworzy się antytekst

ARCHITEKST

– tekst pierwotny,

– z tym tekstem związany jest każdy tekst jednostkowy w danym gatunku

– prototyp, rozumiany jako egzemplarz idealny, niekoniecznie realnie istniejący, który najlepiej spełnia gatunkowe normy,

ARCHETEKST

– tekst, który stanowi podstawę kultury i dziejów ludzkości – bliblijny, mityczny

PROTOTEKST

– tekst pierwotny, na którym wzorowany jest inny tekst,

– tekst wymienia swój prototekst wprost (Nie-boska komedia) lub pośrednio (Komedia ludzka, Balzaka)

– tekst wprowadza w swój obręb cytaty z prototekstu lub inne jego składniki (Ferdydurke)

– uwzględnienie prototekstu jest niezbędne dla zrozumienia tekstu, eliminuje jego pozorne anomalia formalne i niejasności semantyczne (Niewidomy w Gazie Huxleya)

– uwzględnienie prototekstu wzbogaca lub modyfikuje odbiór semantyczny i estetyczny tekstu (Rozdziobią nas kruki, wrony [tytuł ze starej pieśni żołnierskiej]

–  między tekstem a prototekstem zachodzi napięcie semantyczne- tekst w pewien sposób nawiązuje do prototekstu a zrazem dystansuje się wobec niego (Ziemia obiecana w stosunku do biblijnego użycia tego wyrażenia)

PRE-TEKSTY

– Pre-tekstem każdego poszczególnego tekstu jest nie tylko ogół wszystkich tekstów, ale ponadto zbiór kodów i systemów sensu, z których te teksty wyrastają.

HIPOTEKST

– tekst pierwotny (w momencie, kiedy ma swój już odpowiednik),

– zostaje poddawany deformacjom i te deformacje tworzą tekst

– czasem jest tylko wzorcem, modelem do stworzenia nowego tekstu

HIPERTEKST

– tekst derywowany z tekstu wcześniejszego przed transformacją, naśladowaniem

SUBSTYTUCJA

– zastąpienie prototekstu przez tekst nowy, przeróbkę, przekład

IMITACJA

– naśladowcze wykorzystanie fragmentów, składników i reguł proto/arche/tekstu

Twoja odpowiedź