Translatologia w świetle zagadnień intertekstualności

30 października 2012 Opracowania  Brak komentarzy

– tłumacz jest jak pisarz, który wykorzystuje w swoim tekście fragmenty innych tekstów,

– sądzi przy tym, ze jego tekst najlepiej odzwierciedla oryginał,

– często też tłumacz przeinacza oryginalny tekst, kierując się własnym zdaniem,

– dlaczego tłumacz tłumaczy wiersze:

1. wiersz nigdy nie był tłumaczony, wówczas tłumacz uważa, że spełnia obowiązek społeczny i tłumaczy wiersz, aby wypełnić lukę w literaturze,

2. wiersz ma już jedno czy więcej tłumaczeń, tłumacz maskuje się pod pozorem wzbogacenia literatury jeszcze o jedno tłumaczenie, własną, polemiczną, uzupełniającą interpretację translatorską – rzuci na sensy oryginału dodatkowe światło,

3. do tłumaczenia dochodzi, kiedy tłumacz uważa, że inne interpretacje i tłumaczenia są chybione i wtedy tłumacz chce udowodnić sobie i czytelnikom, że potrafi lepiej,

– podsumowanie powyższych punktów: tłumacz chce pokazać, że potrafi pisać tak dobrze, jak autor; chęć oddania przysługi czytelnikom nie znającym języka obcego; chęć wzbogacenia rodzimej kultury literackiej; chęć złożenia hołdu wybitnemu obecnemu poecie; ale również powodem jest ambicja tłumacza, który pragnie pokazać, ze jest najlepszy i jego tłumaczenie jest doskonałe,

– tłumaczenie poezji jest szczególnym obszarem pisania, na którym możliwe jest stosunkowo najbardziej obiektywne porównywanie efektów,

– przekład można porównać z oryginałem i z innymi przekładami – są to z założenia wersje jednego i tego samego utworu,

– porównywanie dla ustalenia, która wersja jest najlepsza, może by,ć obiektywne, byłoby to możliwe, gdyby tłumacze zgodzili się co do wspólnie przyjętych sensów oryginału  i ustalenia jaki sens ma ten oryginalny wiersz,

– tłumaczenie poezji jest zawsze aktem jej interpretacji

– tłumaczenie nie jest mechanicznym przykładem,

Twoja odpowiedź