Otagowane posty

Kategoria podmiotu lirycznego w ujęciu J. Sławińskiego (oprac. artykuł O Kategorii podmiotu lirycznego)

21 lutego 2012 Opracowania  Brak komentarzy

Kategoria podmiotu lirycznego w ujęciu J. Sławińskiego (oprac. artykuł O Kategorii podmiotu lirycznego)

Podmiot liryczny subiektywnie wypowiada tekst, jest jego gospodarzem, występuje w liryce; zasadniczy czynnik w strukturze utworu – odnoszą się do niego wszystkie zjawiska stylistyczne i kompozycyjne, od niego uzależnione jest ich znaczenie i funkcje. 1. Czasem autor uzewnętrznia się w podmiocie lirycznym, wpływają na niego pewne elementy z biografii autora (Treny Kochanowskiego), ale czasem jest to naiwne i mylne założenie. 2. Można podmiot liryczny traktować jako konstrukt, w którym mieszczą się zjawiska typowe dla danej epoki. 3...

Więcej