Otagowane posty

Śmiech w średniowieczu. Teoria karnawału wg Bachtina

25 kwietnia 2012 Opracowania  Brak komentarzy

O śmiechu w średniowieczu:

– Ludowy śmiech i jego formy są najmniej zbadanymi obszarami kultury ludowej. W obszernej literaturze naukowej, dotyczącej obrzędu, mitu, ludowej twórczości litycznej dla elementów śmiechu przeznacza się niewiele miejsca, a jego rozumienie jest zniekształcone.

– W średniowieczu i odrodzeniu zasięg oraz znaczenie „kultury śmiechu” były ogromne.

– Mimo różnorodności (m.in. jarmarczne festyny o charakterze karnawałowym, oparte na śmiechu obrzędy i kulty) każda forma posiada ten sam styl – karnawałowej kultury ludowego śmiechu.

Różnorodność kultury ludowej śmiechu dzieli się na:

1. Formy obrzędowo-widowis...

Więcej