Otagowane posty

Istota tragizmu według Maxa Schelera

29 lutego 2012 Opracowania  Brak komentarzy

Wg Arystotelesa tragedia to utwór wywołujący litość i trwogę i oczyszczający tym uczucia. Przez lata jednak nie próbowano znaleźć obiektywnych właściwości tragizmu. I nie zaświtała myśl, że w tragizmie może chodzić o cechę nie tylko sztuki, ale samego życia. Można Pierwszym, który myśl tę powziął, był Max Scheler, przyjmując, że tragiczność jest kategorią nie tylko sztuki, ale i życia, nie tyle estetyczną, co etyczną.

 W rozumieniu Schelera tragiczne powikłania są po prostu właściwością świata, w którym żyjemy. Polegają na tym, że niekiedy jedna wysoka wartość niszczy inną wysoką wartość i że czyni to nieuchronnie...

Więcej