Otagowane posty

Struktura i przeznaczenie tekstu literackiego wg J. Łotmana. Relacja między ideą a strukturą

5 czerwca 2012 Opracowania  Brak komentarzy

– W koncepcji Łotmana istotną funkcję pełniła kategoria tekstu i sporo miejsca poświecił jego zdefiniowaniu. Wszystko to opisał w książce pt. Struktura tekstu artystycznego.

– Tekst – oznaczał wszelką sekwencję znaków danego systemu, uporządkowaną według reguł tego systemu. Mógł on być realizacją jednego lub wielu systemów semiologicznych.

Precyzował pojęcie tekstu, biorąc pod uwagę trzy właściwości:

Wyrażenie: tekst jest zawsze utrwalony w określonych znakach (np. języka naturalnego) i w tym aspekcie przeciwstawia się wszelkim strukturom pozatekstowym;

W tekście zawsze wraz z elementami systemowymi, będą zawarte elementy pozasys...

Więcej