Otagowane posty

Dramat literacki a dramat teatralny – stanowiska badaczy

23 kwietnia 2012 Opracowania  Brak komentarzy

Dwie teorie dramatu: literacka i teatralna stanowią konsekwencje podwójnej przynależności dramatu. Klasyczna literacka teoria dramatu, wywodząca się jeszcze od Arystotelesa, głosiła, iż dramat jest trzecim (obok liryki i epiki) rodzajem literackim. Takie pojmowanie form dramatycznych zakwestionowała w latach czterdziestych XX wieku Stefania Skwarczyńska, autorka teatralnej teorii dramatu, według której dramat nie jest rodzajem literackim i nie mieści się w ogóle w granicach literatury...

Więcej