Otagowane posty

Generatywizm – najważniejsze informacje

13 czerwca 2013 Jezykoznawstwo  Brak komentarzy

Zadaniem językoznawstwa generatywnego jest wypracowanie takiego modelu jakiegoś języka (czyli jego gramatyki), za pomocą którego można by generować nieskończony zbiór zdań tego języka. Nie można przewidzieć ile elementów powinno zawierać zdanie najdłuższe.

Ciągi generowane przez model generatywny są pewnymi abstrakcyjnymi konstrukcjami językoznawczymi (zdaniami językoznawczymi). Model generatywny generuje nieskończony zbiór zdań językoznawczych (język językoznawczy).

W generatywizmie rozróżniamy: kompetencję językową i wykonanie językowe.
Kompetencja językowa-wiedza o tym, jak tworzyć zdania.
Wykonanie językowe-tworzenie i odbiera...

Więcej

Historia językoznawstwa

26 kwietnia 2013 Jezykoznawstwo  Brak komentarzy

 Indie

Według najbardziej rozpowszechnionego poglądu historia językoznawstwa rozpoczęła się w Indiach. W kraju tym dominowała empiryczna tradycja opisowa, a więc taka, która kładzie nacisk na opis konkretnych faktów językowych. Językoznawstwo pojawiło się w pierwszym tysiącleciu p.n.e. jako odpowiedź na konkretna potrzebę – tłumaczenia starożytnych tekstów religijnych, zawartych w księgach wiedzy, zwanych Wedami. Niektóre z tych tekstów pochodziły z XV w p.n.e.

Najstarsza znana gramatyka pochodzi z V – IV w p.n.e. Jej autorem był Panini. Zawiera ona ok. 4 tys. reguł czyli slitr...

Więcej