Otagowane posty

Relacje osobowe w literackiej komunikacji wg Aleksandry Okopień-Sławińskiej

21 lutego 2012 Opracowania  Brak komentarzy

Kategoria podmiotu lirycznego była dotąd uniwersalna, ale od pewnego czasu jej użyteczność zostaje poddana próbie. Mówiło się o narratorze i podmiocie lirycznym, ale i to okazało się nie być wystarczające; badacze postulują wzbogacenie pojęć odnoszących się do tej sfeyr, jako że dwa dobrze nam znane, nie są rzekomo wystarczające.

Wyodrębnia się 3 główne role osobowe w językowej komunikacji utworu:

NADAWCA – ten kto mówi;

ODBIORCA – ten do kogo się mówi;

BOHATER – ten o kim się mówi.

Bohater biorąc czynny udział w komunikacji może wejść w rolę nadawcy lub odbiorcy...

Więcej