Szyk morfemów i wyrazów w różnych językach

26 kwietnia 2013 Jezykoznawstwo  Brak komentarzy

We wszystkich językach szyk morfemów ma znaczącą rolę. Nie zawsze jednak ma ją szyk wyrazów. Na przykład w języku polskim pary: morfem tematu + morfem „końcówka rzeczownika” mogą poruszać się dość dowolnie w zdaniu, nie można tego jednak powiedzieć o którymś z tych morfemów z osobna.

W większości języków istnieją zdania, które można podzielić na podmiot, orzeczenie i dopełnienie, choć często typowe zdanie nie zawiera ich wszystkich, lub zawiera w formie złączonej, np. informacje o podmiocie mogą być zawarte w końcówce czasownika. Zwykle pewna kolejność tych trzech elementów w zdaniu jest dominująca. Jest sześć możliwości, przy czym w niewielu językach dopełnienie występuje przed podmiotem. Niezbyt często też orzeczenie występuje na początku zdania:

  • Podmiot Orzeczenie Dopełnienie (SVO) – jeden z dwóch najpopularniejszych szyków; m.in. polski, angielski
  • Podmiot Dopełnienie Orzeczenie (SOV) – drugi najpopularniejszy szyk; m.in. łacina, japoński
  • Orzeczenie Podmiot Dopełnienie (VSO) – m.in. walijski
  • Orzeczenie Dopełnienie Podmiot (VOS) – m.in. malgaski
  • Dopełnienie Orzeczenie Podmiot (OVS) – Hixkaryana
  • Dopełnienie Podmiot Orzeczenie (OSV) – Apurinatilde

Twoja odpowiedź