Rozpoznawalność gatunku literackiego

22 marca 2012 Opracowania  Brak komentarzy

Z punktu widzenia czytelnika gatunek po prostu „jest” ; nie każdy musi posiadać wiedzę teoretyczną z zakresu genologii, by wiedzieć, że czyta powieść. Wystarczy społeczne doświadczenie, uczestnictwo w kulturze. Rozpoznawalność gatunku jest warunkiem jego funkcjonalności. Gatunek jest zdany na czytelnika, istnieje tak długo dliteraopóki jest rozpoznawalny, ale gatunek także projektuje czytelnika, czyli odbiorcę wirtualnego. Jednak nie pojedynczy utwór rozstrzyga o trwaniu gatunku, lecz zespół cech inwariantywnych. (Legeżyńska, Kaniewska)

W świadomości społecznej rodzaje nie są tak wyraziste, jak gatunki, będące swoistym „paktem” komunikacyjnym, zawieranym przez autora z czytelnikiem. Jeśli gatunek nie zostanie rozpoznany, to porozumienie przestaje być możliwe; dzieło trafia w odbiorczą próżnię.

Twoja odpowiedź