Prawda w hermeneutyce

28 października 2012 Opracowania  Brak komentarzy

– prawda” nie oznacza już „odpowiedniości” między „stanami umysłu” i „obiektywną” rzeczywistością,

– „znaczenie” nie jest już pojmowane jako coś obiektywnego, zsubstancjalizowany stan

rzeczy, czekający jedynie na „odkrycie” i „przedstawienie” przez odzwierciedlający umysł.

– „Prawda”i „znaczenie” odsyłają bowiem do twórczych operacji po stronie ludzkiego rozumienia,

– rozumienie zawsze jest interpretujące (a nie zwyczajnie „przedstawiające”),

– Prawda hermeneutyczna nie daje się oddzielić od procesu interpretacji,

-znaczenie zaś, tak jak pojmuje je hermeneutyka, nie jest niczym innym, jak efektem

tego procesu,

–  prawda ma charakter perspektywiczny, co wynika z faktu uwikłania

każdego aktu rozumienia w historyczną perspektywę danej epoki i funkcjonujące w jej obrębie przesądy.

– podczas interpretacji metafory Balcerzan podaje 4 poziom rozumowania, którym jest prawda,

– uznanie nowej dosłowności, która uzyskaliśmy poprzez interpretację metafory, oznacza rezygnację z podwójnego widzenia, to co widzimy staje się dla nas ostateczną prawdą,

– poprzez to unieważnia się hierarchiczność metafory, nie ma w niej elementów drugorzędnych, wszystko zaś służy projekcji nowego języka,

– prawda ma charakter ponadsubiektywny. Rozumiejący zawsze jest wciągnięty w proces, w którym ustanawia się sensy. Rozumiejący nie jest nigdy „poza’ rozumowaniem.

– prawda ma charakter językowy,

– nie ma prawdy, która nie byłaby pojęciowa

– każde więc pytanie o prawdę jest zwróceniem się ku językowi i przesądom

w nim zawartym,

Twoja odpowiedź