Pojęcie znaku w językoznawstwie. Znak – definicja pojęcia

26 kwietnia 2013 Jezykoznawstwo  Brak komentarzy

Znak – obserwowalny (postrzegalny) układ rzeczy czy zjawisk spowodowany przez kogoś (nadawcę) ze względu na to, że istnieją zwyczajowo ukształtowane określone reguły nakazujące wiązać z danym układem rzeczy lub zjawisk myśli określonego typu, oraz na to, że nadawca znaku postanowił wywołać tę myśl u odbiorcy znaku. Np. dym może być znakiem w komunikacji Indian.

Znakiem w języku (znakiem językowym) nazywamy wszystko w języku, co posiada swoje znaczenie – wszystkie jednostki języka mające nierozerwalny związek pomiędzy swoją formą oznaczającą a treścią oznaczaną. Związek ten jest związkiem umownym wynikającym z konwencji społecznej. Nie jest to związek naturalny – jedynie w przypadku nielicznych wyrazów możemy mówić o pewnej motywacji formy (zob. np. onomatopeja). Najmniejszym znakiem językowym jest morfem, największym – cały tekst.

Znak językowy – wszystko w języku, co ma swoje znaczenie

W dziejach semiotyki proponowano wiele typologii znaków. Znaki dzielono między innymi na:

  • Ikoniczne zwane też naturalnymi – które przypominają to, co oznaczają, należą do nich np. piktogramy. Znaki ikoniczne nie muszą być obrazami, mogą też mieć formę dźwiękową, np. słowa dźwiękonaśladowcze
  • Arbitralne zwane też konwencjonalnymi – które w niczym nie przypominają tego, co oznaczają, np. większość słów w języku polskim, symbole liczb w matematyce, itp. Aby wiedzieć co one znaczą trzeba znać konwencję, czyli sposób w jaki przypisuje się im znaczenie

Ze względu na kanał informacyjny przekazu od nadawcy do odbiorcy, znaki dzielą się na:

  • znaki wzrokowe – nuty, znaki drogowe
  • znaki słuchowe – hymn, hejnał
  • znaki dotykowe – pocałunek, uścisk dłoni
  • znaki powonieniowe – różne zapachy
  • znaki smakowe – smaki potraw, win


Tagi:  

Twoja odpowiedź