Odmiana gatunkowa

22 marca 2012 Opracowania  Brak komentarzy

Odmiana gatunkowa – podgatunek, zespół reguł określających strukturę pewnych zespołów utworów funkcjonujących w obrębie gatunku literackiego. Odmiany gatunkowe kształtują się w toku rozwoju gatunków, różnicowania ich funkcji, tematyki, właściwości strukturalnych. Kryteria umożliwiające wydzielanie odmian gatunkowych są rozmaite: tematyczne (np. powieść fantastyczna, społeczno-obyczajowa, psychologiczna), morfologiczne (np. sonet francuski różniący się w układzie rymów dwu ostatnich strof od klasycznego sonetu włoskiego), historyczne (np. dramat romantyczny, naturalistyczny, surrealistyczny,). Kryteria owe z reguły krzyżują się, nie można w zasadzie wydzielić odmian gatunkowych, jeśli nie bierze się pod uwagę jakichś jej osobliwości morfologicznych. Stopień samodzielności poszczególnych odmian gatunkowych bywa rozmaity, czasem wyróżniają się one jedynie odmiennościami tematycznymi (np. elegia miłosna – wśród innych odmian elegii), niekiedy jednak dysponują możliwościami, które są niedostępne innym odmianom (np. powieść fantastyczna w zakresie motywacji w porównaniu z innymi odmianami powieści). Podział na odmiany gatunkowe w obrębie danego gatunku nie jest wyczerpujący i systematyczny, zależy w dużym stopniu od jego historycznych losów. (Głowiński, Słownik terminów lit.)

Twoja odpowiedź