Liryka bezpośrednia i jej mistyfikacje

17 kwietnia 2012 Opracowania  Brak komentarzy

Liryka bezpośrednia – monolog wewnętrzny w pierwszej osobie. Podmiot liryczny jest przeżywający, cechuje go emocjonalny stosunek do świata.

Mistyfikacje w obrębie liryki bezpośredniej:

-liryka osobista – podmiot liryczny sugeruje, że jest autorem zewnętrznym, podmiotem czynności twórczych (nawet gdy są przesłanki ku temu, by tak twierdzić tzn. pewnie zbieżności biograficzne- nie należy tego czynić).

-liryka roli – podmiot liryczny jest postacią mitologiczną, historyczną… Wypowiedź podmiotu ma udawać wypowiedź owej postaci. -liryka maski – podmiot liryczny przyjmuje postać przedmiotu, rzeczy, zwierzęcia, rośliny itp. Wygłasza poglądy, które możemy skądinąd uważać za przekonania samego poety. Mistrzem tej odmiany liryki był Bolesław Leśmian.

-liryka osobista, liryka roli i liryka maski – ukazują, z jednej strony, możliwość w zakresie kreowania podmiotu lirycznego przez autora, z drugiej zaś konsekwencje ich tekstowego zastosowania. Owe trzy typy liryki, trzy konwencje stanowią 3 możliwości dystansowania się autora wobec problematyki utworu.

 

Tagi:  ,

Twoja odpowiedź