Inwariantność gatunków. Rola konwencji

7 marca 2012 Opracowania  Brak komentarzy

Inwariantywność gatunków- te cechy, które są wspólne dla wszystkich tekstów literackich danej klasy gatunków literackich.

Wariant – jeden jedyny sposób realizacji danego gatunku. (notatki z zajęć). Gatunek istnieje inwariantywnie – utwór jest indywidualną realizacją tych cech, wariantem. (Legeżyńska, Kaniewska) Inwariantem gatunkowym może być wszystko, jeśli tylko utrwaliło się w ciągu dłuższego czasu jako zasadniczy czynnik identyfikowania danego gatunku, może być więc choćby takie czy inne zjawisko wersyfikacyjne. (Głowiński)

Z pojęciem gatunku łączy się pojęcie konwencji, czyli stabilizacji określonych zjawisk literackich dzięki ich powtarzalności i rozpoznawalności. Konwencje obejmują różne rejestry dzieła, od zjawisk brzmieniowo-rytmicznych po świat przedstawiony. W zakres cech gatunkowych mogą wchodzić wszystkie elementy struktury utworu i wszystkie mogą ulegać konwencjonalizacji (np. podmiot liryczny, narrator, postać). Nieproduktywność wzorca gatunkowego prowadzi do jego zaniku; „śmierć” gatunku zapowiadają realizacje, które obnażają konwencjonalizację reguł: pastisze i parodie. (Legeżyńska, Kaniewska) Rola konwencji- z gatunkiem łączy się pojęcie konwencji – w zakres cech gatunkowych mogą wchodzić wszystkie elementy struktury utworu i wszystkie mogą ulegać konwencjonalizacji ( np. podmiot liryczny, narrator, postać).

Twoja odpowiedź