Inwariant gatunkowy

22 marca 2012 Opracowania  Brak komentarzy

Inwariant gatunkowy– są jedną z zasadniczych przesłanek historyczności gatunku, decydują o jego ciągłości i – jednocześnie – zakładają obecność zmian, przekształceń, wariacji. Jest elementem niezmiennym, może być nim wszystko, co utrwaliło się w ciągu dłuższego czasu jako zasadniczy czynnik identyfikowania tego gatunku. (Głowiński)

Twoja odpowiedź