Intertekstualność – definicja pojęcia

27 października 2012 Opracowania  Brak komentarzy

– termin utworzony przez Julię Kristeva w roku 1969 – nawiązywanie tekstu do innego tekstu,

– termin ten jednak szybko wyszedł poza ramy ogólne, wyznaczone przez Julię – stwierdzono, że nie każda relacja miedzy 2 tekstami można nazwać intertekstualnością,

– nawiązanie dialogu między tekstami,

– dla badacza intertekstualności po stwierdzeniu, że dany tekst ma w sobie cechy innego tekstu, rodzi się wiele pytań: jak został ten tekst wpleciony, dlaczego ten, jaką funkcję pełni itp…

– do sfery intertekstualności wchodzą wyłącznie te relacje z innymi utworami, które stały się elementem strukturalnym, znaczeniowym, relacje zamierzone, widoczne, przeznaczone dla czytelnika,

– sfera intertekstualności jest również poszerzona, ponieważ w jej obrębie znajdują się także różnego typu odwołania skonwencjonalizowanych stylów literackich, społecznych,

– tekst, który związany jest z nowym tekstem nie jest jego źródłem, lecz partnerem,

– odwołanie do innego tekstu jest elementem budowy znaczeniowej nowego tekstu.

Twoja odpowiedź

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>