Geometryczne układy kompozycyjne

21 lutego 2012 Opracowania  Brak komentarzy

Geometryzm kompozycyjny: jest to skłonnośc do wprowadzania elementów kompozycji w taki sposób, że dadzą się one ująć w przejrzyste układy geometryczne.

Wyróżniamy układ paralelny – elementy kompozycji układają się analogicznie, paralelnie; układ krzyżujący – elementy w pewnym momencie się, w pewnym punkcie się krzyżują, np. losy dwójki bohaterów krzyżują się w danym momencie; układ zbieżny – dotyczy minimum trzech elementów, np. losy trójki bohaterów, które najpier rozwijają się niezależnie, osobno, w pewnym momencie zbiegają się w jednym wspólnym punkcie; układ piramidalny – tu zbiegają się w jeden punkt całostki przedstawieniowe większe niż tylko losy bohaterów; układ rytmiczny – cyklicznie, rytmicznie powtarzają się pewne formy, elemty treści.

Tagi:  

Twoja odpowiedź