Genotyp

21 marca 2012 Opracowania  Brak komentarzy

Genotyp – (ogół norm) Pojedynczy utwór przenosi część cech genotypowych, ale jest też choćby w minimalnym stopniu innowacją, przekształceniem. Ten zespół cech indywidualnych, dostępnych w lekturze konkretnego utworu, został nazwany fenotypem. Na przykład w opowiadaniu Zbrodnia z premedytacją Witold Gombrowicz nawiązuje do norm powieści kryminalnej (genotyp) i zarazem je kwestionuje („odchylenia” od reguł tworzą fenotyp). Genotyp – obrazowo mówiąc – może długo bytować w formie „przetrwalnikowej” (nie pisze się dziś eposów, ale dysponujemy elementarną wiedzą o jego wyznacznikach). (Legeżyńska, Kaniewska)

Twoja odpowiedź

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>