Genotyp i fenotyp – definicja pojęcia

4 grudnia 2012 Opracowania  Brak komentarzy

FENOTYP

– eksplikowana struktura dzieła literackiego,

– wykładnik ostatecznych decyzji pisarza co do wyboru jednostek i reguł ich wiązania;

– dzieło literackie jest niepowtarzalną strukturą cech

– przez fenotypy uzewnętrznia się genotyp

– dany jest bezpośrednio

– określa indywidualne niepodobieństwo i podobieństwo dzieła do innych przekazów

 

GENOTYP

– implikowana struktura norm literackich, przywołanych w utworze, potencjalny, wskazuje pola alternatyw, które pozostawały do dyspozycji pisarza.

– ponadindywidualny kod literacki, wpisany w jednostkowy komunikat

– jest wspólny różnym dziełom, uzewnętrznia się przez fenotypy

– za pośrednictwem genotypu przenika do wnętrza wypowiedzi literackiej nacisk systemów tradycji

Twoja odpowiedź