Gatunki literackie obecnie

21 marca 2012 Opracowania  Brak komentarzy

Michał Głowiński – w bieżącej praktyce literackiej gatunek jest w pewnych dziedzinach niemal nieistotny.

Czesław Zgorzelski – dominują „supergatunki”, czyli rozpoznawane przez czytelnika nadrzędne formy, ogólnie określane jako „powieść” i „poezja”. Zatarcie granicy między świadomością istnienia rodzajów i gatunków. Inne stanowisko: W literaturze współczesnej istnieją dwie równoległe tendencje: przeciwgatunkowa i kontynuatorska. Pierwsza łączy się z awangardą, druga 0 z szeroko pojętym klasycyzmem.

Formy paragenologiczne- (określenie Sławińskiego) Przypominają działania genotwórcze futurystów, lecz są od nich znacznie ciekawsze i bardziej konsekwentne, bo związane z ogólnym projektem artystyczno-filozoficznym autora. (np. Białoszewski) Gatunki literackie, które ukształtowały się dzięki pojawieniu się prasy – powieść w odcinkach, reportaż, felieton. Dziś gatunki literackie są głownie związane z rozwojem techniki np. blogi, słuchowiska radiowe. XX wiek, awangarda – zakwestionowanie gatunku rozumianego jako zespół norm społecznie utrwalonych i rozpoznawalnych; utwór ma projektować jednorazową sytuacje komunikacyjną – twórca albo w ogóle nie dba o sygnaturę gatunkową, albo proponuje własną; rozpowszechnienie gatunkowości – zagrożenie podstawowej funkcji gatunku – łącznika między autorem a odbiorcą. W literaturze XXw .rozpowszechniła się agatunkowość. (Legeżyńska, Kaniewska)

Twoja odpowiedź