Co to jest liryka? Wyróżniki liryki wg L. Pszczołowskiej

17 kwietnia 2012 Opracowania  Brak komentarzy

Utwór liryczny z punktu widzenia kształtu językowego charakteryzuje się zazwyczaj w opozycji do utworów literackich nielirycznych. Tak więc mówi się o użyciu czasu teraźniejszego w przeciwieństwie do epiki, która posługuje się przeważnie czasem przeszłym. Inna cecha – przewaga określonej struktury wypowiedzi, a mianowicie monologu – przeciwstawia utwór liryczny nie tylko epickiemu, ale i dramatycznemu. Dalej, utwór liryczny posługuje się bardzo często formami czasownikowymi i zaimkowymi pierwszej osoby, podczas gdy w epice mamy do czynienie najczęściej z trzecią osobą. Ale także:

– częste stosowanie elipsy lub szerokie wykorzystanie harmonii,

-sama objętość utworu oraz układ wierszowy,

-organizacja dźwiękowa,

-metaforyczność języka (możliwa na wszystkich piętrach wypowiedzi),

-konstrukcja rytmiczna,

-stroficzna forma tekstu,

-konstrukcje składniowe wykazujące silniejsze tendencje do układów paralelnych,

– składnia afektywna /intonacja,

-rzadko występuje przydawka.

Tagi:  ,

Twoja odpowiedź