Kategoria

Co to jest językoznawstwo ogólne? Definicja i kierunki

26 kwietnia 2013 Jezykoznawstwo  Brak komentarzy

Językoznawstwo ogólne – nauka o uniwersalnych regułach budowy i struktury języków świata, badająca też funkcje języka. Językoznawstwo ogólne pojawiło się w związku z potrzebą opisów języków obcych. Jest zwykle dzielone na szereg dziedzin, stanowiących mniej lub bardziej niezależne kierunki badawcze. Należą do nich:

  • fonetyka – nauka o dźwiękach (głoskach, fonach) używanych w poszczególnych językach świata
  • fonologia – nauka o fonemach, stanowiących podstawowe wzory dźwięków w danym języku
  • językoznawstwo historyczne – nauka badająca dzieje poszczególnych języków, a także podobieństwa w słownictwie, gramatyce, słowotwórstwie, składni...
Więcej

test

25 kwietnia 2013 Jezykoznawstwo  Brak komentarzy

test

Więcej