Kategoria

Tekstologia – Jerzy Bartmiński w wersji pdf

30 stycznia 2015 Artykuly  Brak komentarzy

Tekstologia – Jerzy Bartmiński w wersji pdf 

(Kliknij, aby pobrać)

Materiał dzięki uprzejmości naszej czytelniczki: Moniki Sidorowskiej.

 

Więcej

Antropolingwistyka – Sergiusz Griniewicz, Jan Zaniewski, Tatiana Skopiuk, Elwira Sorokina

30 stycznia 2015 Artykuly  Brak komentarzy

Antropolingwistyka – Sergiusz Griniewicz , Jan Zaniewski, Tatiana Skopiuk, Elwira Sorokina w wersji pdf

(Kliknij, aby pobrać)

Materiał dzięki uprzejmości naszej czytelniczki: Moniki Sidorowskiej.

 

 

Więcej

Aleksander Wilkoń – Język artystyczny i jego miejsce wśród innych odmian językowych

30 stycznia 2015 Artykuly  Brak komentarzy

Aleksander Wilkoń – Język artystyczny i jego miejsce wśród innych odmian językowych w wersji pdf

(Kliknij, aby pobrać)

Materiał dzięki uprzejmości naszej czytelniczki: Moniki Sidorowskiej.

 

 

Więcej

N. Frye, Archetypy literatury – czytaj on-line

7 stycznia 2013 Artykuly  Brak komentarzy

N. Frye, Archetypy literatury, przeł. A. Bejska, [w:] Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia, oprac. H. Markiewicz, t. II, Kraków 1976. 

ARCHETYPY LITERATURY

Każdej usystematyzowanej nauki można uczyć się stopniowo i z doświadczenia wiemy, że nauczanie literatury kojarzy się również z pewną stopniowością. Już nasze pierwsze zdanie nastręczyło nam trudności natury semantycznej: fizyka jest usystematyzowaną nauką o przyrodzie i student zajmujący się tą dziedziną wiedzy powie, że uczy się fizyki, a nie, że uczy się przyrody...

Więcej

Strony: 1 2 3 4

C. G. Jung, Psychologia i twórczość – czytaj on-line

7 stycznia 2013 Artykuly  Brak komentarzy

C. G. Jung, Psychologia i twórczość, [w:] Teoria badań literackich za granicą, red. S. Skwarczyńska, Kraków 1974, t. II, cz. I. 

PSYCHOLOGIA I TWÓRCZOŚĆ

Jest rzeczą oczywistą, że psychologię — jako naukę o procesach duchowych — można ujmować w relacji z literaturoznawstwem. Du­sza jest matką i siedliskiem zarówno wszystkich nauk, jak i każdego dzieła sztuki. Nauka o duszy powinna zatem móc ukazać i objaśnić z jednej strony psychologiczną strukturę dzieła sztuki, a z drugiej psychologiczne uwarunkowanie twórczego umysłu...

Więcej

Strony: 1 2 3 4

Teoria literatury – J. Culler – pdf

4 grudnia 2012 Artykuly  Brak komentarzy

Culler – Teoria literatury

Więcej

Władysław Tatarkiewicz – Dzieje sześciu pojęć

26 lutego 2012 Artykuly  Brak komentarzy

Władysław Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, Warszawa 1975.

 Władysław Tatarkiewicz – Dzieje Sześciu Pojęć

 

Więcej

Michał Głowiński – Świadectwa i style odbioru

21 lutego 2012 Artykuly  Brak komentarzy

Głowiński M., Świadectwa i style odbioru [w:] tegoż, Style odbioru. Szkice o komunikacji literackiej, Kraków 1977.

 

Michał Głowiński – Świadectwa i style odbioru

Więcej