Kategoria

Podział artykulacyjny (ze względu na miejsce, sposób itp.) spółgłosek – WAŻNE!

29 listopada 2016 Artykuly  Brak komentarzy

Kliknij, aby powiększyć i pobrać.

podzial-artykulacyjny-ze-wzgledu-na-miejsce-sposob-itp-spolglosek

Więcej

Dorota Zdunkiewicz-Jedynak – Wykłady ze stylistyki pdf

15 września 2015 Artykuly  Brak komentarzy

Dorota Zdunkiewicz-Jedynak – Wykłady ze stylistyki

Część 1

Część 2

(Kliknij, aby pobrać)

Więcej

Bożena Witosz – Style indywidualne wobec reguł dyskursu pdf

15 września 2015 Artykuly  Brak komentarzy

Bożena Witosz – Style indywidualne wobec reguł dyskursu

(Kliknij, aby pobrać)

Materiał dzięki uprzejmości naszej czytelniczki: Moniki Sidorowskiej.

Więcej

Bożena Witosz – Dyskurs i stylistyka pdf

15 września 2015 Artykuly  Brak komentarzy

Bożena Witosz, Dyskurs i stylistyka, Katowice 2009, s. 36-75.

(Kliknij, aby pobrać)

Materiał dzięki uprzejmości naszej czytelniczki: Moniki Sidorowskiej.

Więcej

Dorota Urbańska – Wiersz wolny. Próba charakterystyki systemowej pdf

15 września 2015 Artykuly  Brak komentarzy

D. Urbańska, Wiersz wolny. Próba charakterystyki systemowej, Warszawa 1995

Wstęp

Rozdział 1

(Kliknij, aby pobrać)

Materiał dzięki uprzejmości naszej czytelniczki: Moniki Sidorowskiej.

Więcej

Dorota Szumska – Na tropach tropu: rozważania o metaforze poetyckiej pdf

15 września 2015 Artykuly  Brak komentarzy

Dorota Szumska – Na tropach tropu: rozważania o metaforze poetyckiej

 (Kliknij, aby pobrać)

Materiał dzięki uprzejmości naszej czytelniczki: Moniki Sidorowskiej.

Więcej

Krzysztof Stępnik – Filozofia metafory pdf

15 września 2015 Artykuly  Brak komentarzy

Krzysztof Stępnik – Filozofia metafory

 (Kliknij, aby pobrać)

Materiał dzięki uprzejmości naszej czytelniczki: Moniki Sidorowskiej.

Więcej

Anna Pajdzińska – Sposób uobecniania się podmiotu w tekście pdf

15 września 2015 Artykuly  Brak komentarzy

Anna Pajdzińska – Sposób uobecniania się podmiotu w tekście

 (Kliknij, aby pobrać)

Materiał dzięki uprzejmości naszej czytelniczki: Moniki Sidorowskiej.

Więcej

Zbysław Muszyński – Granice metafory pdf

15 września 2015 Artykuly  Brak komentarzy

Granice metafory – Zbysław Muszyński

 (Kliknij, aby pobrać)

Materiał dzięki uprzejmości naszej czytelniczki: Moniki Sidorowskiej.

Więcej

Aleksandra Okopień-Sławińska – Metafora bez granic, Semantyka wypowiedzi poetyckiej pdf

5 marca 2015 Artykuly  Brak komentarzy

Aleksandra Okopień-Sławińska, Metafora bez granic [w:] Semantyka wypowiedzi poetyckiej, Kraków 1998.

 (Kliknij, aby pobrać)

Materiał dzięki uprzejmości naszej czytelniczki: Moniki Sidorowskiej.

Więcej

Andrzej Mencwel – Wyobraźnia antropologiczna pdf

5 marca 2015 Artykuly  Brak komentarzy

Andrzej Mencwel – Wyobraźnia antropologiczna pdf

 (Kliknij, aby pobrać)

Materiał dzięki uprzejmości naszej czytelniczki: Moniki Sidorowskiej.

Więcej

Kognitywizm i komunikatywizm – dwa bieguny współczesnego językoznawstwa. Jolanta Maćkiewicz – Metafora jako narzędzie rozumienia i porozumienia

5 marca 2015 Artykuly  Brak komentarzy

Kognitywizm i komunikatywizm – dwa bieguny współczesnego językoznawstwa. Jolanta Maćkiewicz – Metafora jako narzędzie rozumienia i porozumienia pdf

 (Kliknij, aby pobrać)

Materiał dzięki uprzejmości naszej czytelniczki: Moniki Sidorowskiej.

Więcej

Julian Kornhauser – Poezja i codzienność pdf

5 marca 2015 Artykuly  Brak komentarzy

Julian Kornhauser – Poezja i codzienność pdf

 (Kliknij, aby pobrać)

Materiał dzięki uprzejmości naszej czytelniczki: Moniki Sidorowskiej.

Więcej

Jaka antropologia literatury jest dzisiaj możliwa? Format pdf

5 marca 2015 Artykuly  Brak komentarzy

Jaka antropologia literatury jest dzisiaj możliwa? Plik w formacie pdf.

 (Kliknij, aby pobrać)

Materiał dzięki uprzejmości naszej czytelniczki: Moniki Sidorowskiej.

Więcej

Michał Głowiński – Czy literatura może być wzorem mowy? Wersja pdf

5 marca 2015 Artykuly  Brak komentarzy

Michał Głowiński – Czy literatura może być wzorem mowy? Artykuł w formacie pdf.

 (Kliknij, aby pobrać)

Materiał dzięki uprzejmości naszej czytelniczki: Moniki Sidorowskiej.

Więcej

Stanley Fish – Zwykłe okoliczności, język dosłowny, bezpośrednie akty mowy, to, co normalne, potoczne, oczywiste, zrozumiałe samo przez się i inne szczególne przypadki w wersji pdf

2 marca 2015 Artykuly  Brak komentarzy

Stanley Fish – Zwykłe okoliczności, język dosłowny, bezpośrednie akty mowy, to, co normalne, potoczne, oczywiste, zrozumiałe samo przez się i inne szczególne przypadki pdf

 (Kliknij, aby pobrać)

Materiał dzięki uprzejmości naszej czytelniczki: Moniki Sidorowskiej.

Więcej

Ewa Sławkowa – Instrumentarium badawcze współczesnego językoznawstwa w opisie semantyki tekstu artystyczne w wersji pdf

2 marca 2015 Artykuly  Brak komentarzy

Ewa Sławkowa – Instrumentarium badawcze współczesnego językoznawstwa w opisie semantyki tekstu artystyczne pdf

 (Kliknij, aby pobrać)

Materiał dzięki uprzejmości naszej czytelniczki: Moniki Sidorowskiej.

Więcej

Teresa Dobrzyńska – Mówiąc przenośnie. Studia o metaforze w wersji pdf

2 marca 2015 Artykuly  Brak komentarzy

Teresa Dobrzyńska – Mówiąc przenośnie. Studia o metaforze pdf

 (Kliknij, aby pobrać)

Materiał dzięki uprzejmości naszej czytelniczki: Moniki Sidorowskiej.

Więcej

Emile Benveniste – O subiektywności w języku w wersji pdf

2 marca 2015 Artykuly  Brak komentarzy

Emile Benveniste – O subiektywności w języku pdf

 (Kliknij, aby pobrać)

Materiał dzięki uprzejmości naszej czytelniczki: Moniki Sidorowskiej.

Więcej

Tekst dyskurs komunikacja – Jerzy Bartmiński

30 stycznia 2015 Artykuly  Brak komentarzy

Tekst dyskurs komunikacja – Jerzy Bartmiński wersja pdf

 (Kliknij, aby pobrać)

Materiał dzięki uprzejmości naszej czytelniczki: Moniki Sidorowskiej.

Więcej