A. J. Greimas: 6 kategorii aktantów

22 lutego 2012 Opracowania  Brak komentarzy

 

Ta sama postać może pełnić funkcje różnych aktantów.
Potem Greimas umieścił między poziomem aktantów i aktorów płaszczyzny ról aktancyjnych (różne modalności aktantów) i ról tematycznych (mają charakter socjologiczny, psychologiczny lub moralny).
Postać literacką można konfrontować z tradycją literacką, z rzeczywistością pozaliteracką, z osobami rzeczywistymi.
Ocena postaci – jako względnie samoistnego układu znaczeniowego i jako składnika dzieła literackiego.

Tagi:  

Twoja odpowiedź

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>